Yerel Yönetimler İçin Oksijen

Yerel Yönetimler İçin Oksijen

Yaşadığımız ortamların doğal koşullara ve insan sağlığına uygun hale getirilmesinde yerel yönetimlerin, özellikle belediyelerin rolü çok önemlidir.

Oksijen Ormancılık ve Peyzaj bu hizmetlerin yerine getirilmesinde yerel yönetimlere destek olmaktadır.

Bununla birlikte Oksijenerasyon Eğitimleri ve Detoksijen Programları yerel yönetimlerin desteğiyle geniş halk kitlelerine yaymak Oksijen Ormancılık ve Peyzajın öncelikleri arasındadır.