Oksijenerasyon

Oksijenerasyon

Oksijenerasyon Eğitimleri Oksijen Ormancılık ve Peyzaj tarafından her kademedeki okul (anaokullarından üniversiteye kadar) çağında bulunan çocuklar ve gençler için özel olarak hazırlanmış doğa eğitimlerinin genel adıdır.

Doğa-insan ilişkilerinde günümüze kadar benimsenen anlayış ormanların yok olması, deniz ve okyanusların kirlenmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, atmosferde biriken sera gazları sonucu iklimde meydana gelen eğişiklikler gibi küresel ve geri dönülmesi zor sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum doğa ile insan arasında yeni bir anlayışın geniş kitlelerce benimsenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

Okisjenerasyon eğitimlerinin temel amacı, doğanın efendisi değil onun yalnızca küçük bir parçası olduğunun bilincinde olan ve doğanın denge ve kurallarına uymak konusunda en yüksek özeni gösteren jenerasyonların yetiştirilmesidir.

Magna Natura

Okul öncesi eğitim ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanan Magna Natura Programı, çocuğun yakın çevresi ile orta mesafedeki doğa unsurları ile tanışıklık kurmasını ve iletişime geçmesini amaçlamaktadır. Magna Naturanın odağında sorunlardan çok ilişkilere yönelmek vardır. Program çoğunlukla oyunlarla desteklenmekte, küçük ve basit deneylerle pekiştirilmektedir. Sınırlı mesafedeki doğa parçalarına yapılan geziler de Magna Natura Programının bir parçası niteliğindedir. Magna Natura broşürünü görmek için tıklayınız. Magna Natura eğitimlerinden fotoğraflar görmek için tıklayınız.

Magicae Natura

Magica Natura Programı ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için geliştirilmiştir. Bu programda öğrenciler doğal dengeler, doğanın unsurları arasındaki ilişkilerle birlikte yaşanmakta olan sorunları da nedenleriyle birlikte öğrenmeye başlarlar. Program çoğunlukla doğal alanlarda gerçekleşir. Öğrenciler ekolojik sistemdeki ilişki ve döngüleri doğrudan doğruya gözlemleyerek öğrenirler. Eğitmenler bu programda yalnızca kılavuzluk rolü üstlenirler. Magicae Natura broşürünü görmek için tıklayınız.

Vitae Natura 

Bu program üniversite çağındaki ve daha üst yaş grubundaki öğrenciler ve gençler için hazırlanmıştır. Program bir yandan tek bir ekosistem olarak dünyada yaşanan sorunlara ve çözümlerine odaklanırken diğer yandan da doğada yaşayarak öğrenmeye ağrlık vermektedir. Bu program kapsamında tek günlük, iki günlük ve bir haftalık doğa gezileri yapılmakta ve bu geziler çoğunlukla bozulmamış, özgün doğa parçalarını kapsamaktadır. Vitae Natura broşürünü görmek için tıklayınız.

Oksijenerasyon Programları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bize yazın.