Bilimsel Araştırmalar

Bilimsel Araştırmalar

Oksijen Ormancılık ve Peyzaj özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırmaları, bilimsel yöntemlerle ve titizlikle gerçekleştirerek raporlamakta ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunmaktadır.

Bu kapsamda, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İzleme Anketinin tamamlayarak, hazırlanan raporu Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüne sunmuştur.