Amaç ve İlkeler

Amaç ve İlkeler

Oksijen Ormancılık ve Peyzaj'ın kuruluş amacı doğanın sürdürülebilirliğine ve bütün canlıların yaşam hakkına katkı yapmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda Oksijen aşağıdaki ilkelere bütünüyle bağlı kalmayı kendine şiar edinmiştir:

  • Yaşam hakkı kutsaldır ve bütün canlıların yaşam hakkı esastır.
  • İnsan doğanın efendisi değil onun bir parçasıdır. Bütün canlıların yaşam hakkını korumak insanın asli görevidir.
  • Ekosistemin dengelerini bozmamak yaşamın sürdürülebilirliğinin garantisidir.
  • Bilimsel bilgi ve bilimsel bilgi ile geliştirilmiş teknoloji ilerlemenin ana yoludur.
  • Ekonomi ile ekolojinin çatıştığı noktada ekoloji önceliklidir.
  • Doğa eğitimi okul öncesi ve ilköğretim çağında en verimli sonuçları üretir.
  • Bununla birlikte, doğa eğitimi bütün yaş grupları için mutluluğa ulaşmak açısından zorunludur.
  • Doğa eğitimi bize kim ve neyin parçası olduğumuzu gösterdiği ölçüde başarılıdır.