Zeytin Ağacı ve Barış

Zeytin Ağacı ve Barış

Zeytin ağacı, özellikle Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde binlerce yıldır doğal ve kültürel açıdan hep ön planda olmuş bitki türlerinin başında gelmektedir. Zeytin adı İbranice "zeyt" sözcüğünden gelmektedir. Arapça'da "ez-zeyt"e dönüşen bu sözcük dilimize zeytin olarak geçmiştir. Batı dillerindeki "olive" sözcüğünün kökeni ise eski Anadolu halklarından biri olan Luwiler'e kadar dayanmaktadır. Luwiler zeytine "ela" diyorlardı. Hatta o dönemde bugünkü Aliağa Körfezi'ne "Elaeia Körfezi" yani "Zeytindağı Körfezi" denildiği bilinmektedir.

Zeytinciliğin Anadolu'da ve Akdeniz ülkelerindeki tarihi bundan altı-sekiz bin yıl öncesine kadar dayanmakta olup, Homeros'ın sıvı altın olarak tanımladığı zeytinyağı bölge mutfağının ana unsurlarından biri haline gelmiştir.

Zeytin ağacı, zeytin ve zeytinyağı Akdeniz coğrafyasında pek çok kültrel olguya dayanak teşkil etmektedir. Ancak bütün dünyada zeytin ya da beyaz güvercin ve onun ağzındaki zeytin dalı barışın sembolü olarak bilinmekte ve kullanılmaktadır. Bunun temeli kutsal metinlerde bahsedilen Büyük Tufan rivayetine dayanmaktadır. Nuh Peygamber, tufanın durulduğunu hissettiğinde gemiden bir beyaz güvercini göndererek etrafta yaşamın olup olmadığını anlamaya çalışmış ve bu güvercin bir süre sonra ağzında bir zeytin dalıyla geri dönmüştür. Bu zeytin dalı hem toprağın artık görünür olduğunun hem de tanrının gazabının bitip kullarıyla barıştığının işareti olarak algılanmış ve bu nedenle de barışın sembolü haline gelmiştir.

Kaynaklar:

Küçükömürler, S., Ekmen, Z. Barışın Simgesi Zeytin ve Anadolu Kültürü.http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/KÜÇÜKKÖMÜRLER-Saime-EKMEN-Zeynep-BARIŞIN-SİMGESİ-ZEYTİN-VE-ANADOLU-KÜLTÜRÜ.pdf  (yararlanma tarihi: 24.01.2018)

http://www.ajanimo.com/barisin-simgesi-neden-agzinda-zeytin-dali-tasiyan-beyaz-guvercindir/ (yararlanma tarihi: 24.01.2018)

Kabaoğlu, E. 2009. Zeytin dalı neden barışın sembolüdür? http://blog.milliyet.com.tr/zeytin-dali-neden-barisin-semboludur-/Blog/?BlogNo=157420 (yararlanma tarihi: 24.01.2018)