Ormanlar hakkında bilmeniz gereken 10 şey

Ormanlar hakkında bilmeniz gereken 10 şey

Ormanlar giderek azalırken ormanların dünya gündemindeki yer ve önemi de giderek artıyor. Günlük yaşamda, basın yayın organlarında ve sosyal medyada ormanlara ilişkin hassasiyet ön plana çıkıyor. Peki, dünya ormanları hakkında ne kadar şey biliyoruz? Bu konuda kurumumuz web syfasındaki ilgili kısımdan detaylı bilgi almanız mümkün. Aşağıda ise dünya ormanlarının sunduğu hizmetlere ilişkin 10 temel veri yer almaktadır. İsterseniz bunları kısaca özetleyelim:

  1. Ormanlar dünya karasal alanlarının üçte birini kaplamaktadır ve karasal flora ve faunanın yarısına ev sahipliği yapmaktadır.
  2. Bütün modern ilaçların dörtte biri, kanserle mücadele ilaçlarının üçte ikisi tropikal orman bitkilerinden sağlanmaktadır. Bu tıbbi bitkiler insanların hayatlarını kurtarmakla birlikte yıllık 108 milyar USD değerinde bir ekonomik değere de sahiptir.
  3. Ormanlar yemişler, meyveler, tohumlar ve böcekler gibi protein ile kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengin besinlerin kaynağıdır. Bu doğal ürünler orman topluluklarına yardımcı olmakta ve milyonlarca insanın sağlıklı kalmasını sağlamaktadır.
  4. Ormanlar absorbe ettikleri suyun %95'ini en çok ihtiyaç duyulan alanda yeniden kullanıma sunan doğal su kemerleridir. Suyu toprakta tutar, erozyonu önler ve sonra da bu suyu havayı serinleterek atmosfere salarlar.
  5. Ağaçlar büyük birer karbon yutağıdır. Ormanlar yıllık olarak 2,1 gigaton (2,1 milyar ton) karbondioksidi absorbe ederler. Bu durum dünyanın karbon döngüsünde temel bir dengeleyici rol oynar ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olur.
  6. Çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere neredeyse 900 milyon insan yakacak odun ve odun kömürü üretimyle uğraşmaktadır. 2,4 milyar insan, dünyan nüfusunun üçte biri, yakacak odunu pişrmek amaçlı kullanmaktadır. Bu nedenle odun enerjisi gıda güvenliği ve beslenmenin önemli desteklerinden biri durumundadır. Yakacak odun küresel yenilenebilir enerji arzının %40'ını oluşturmaktadır ki bu oran güneş, hidroelektrik ve rüzgar enerjisinin toplamına denktir.  Aynı zamanda biyoenerjiye olan talep yükselmektedir.
  7. Dünya genelinde her yıl 3,3 milyon hektar orman alanı yok olmaktadır. Bu alan büyüklük olarak Moldova'ya denktir. Bununla birlikte 20 gelişmekte olan ülke orman varlıklarını korur ve artırırken gıda güvenliği konusunda gelişme kaydetmiştir. Bu da göstermektedir ki, açlığı azaltmak için tarımsal alan elde etmek amacıyla ağaç kesmek zorunlu değildir. Bunun tam tersi doğrudur. Ormanları sürdürülebilir şekilde yönetmeliyiz ki sağlıklı kalabilsinler, değişik ürün ve hizmetleri sunabilesinler ve hatta tarım, hayvancılık ve balıkçılık üretimini destekleyebilsinler.
  8. Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlar yenilenebilir ve dünyada en fazla geri dönüştürülen materyallerden biri olan kağıdın birincil hammaddesidir. Kağıt üretimi için kullanılan tüm liflerin %55'i, 225 milyon ton lif, günümüzde yendien değerlendirilen kağıtlardan sağlanmaktadır.
  9. Amazon yağmur ormanlarındaki kauçuk ağacı (Havea brasiliensis) büyük bir doğal kauçuk kaynağıdır. Akıtma adı verilen ve ağaçların kabuğuna dikkatlice uygulanan kesik yöntemiyle ağaçlara zarar vermeden lateks üretmek olanaklıdır. 
  10. Her yıl 21 Mart dünya çapında Uluslararası Orman Günü olarak kutlanmaktadır. 2017 kutlamalarının teması "Ormanlar ve Enerji" idi. 2018 kutlamalarının teması ise "Ormanlar ve Sürdürülebilir Kentler" olacak.

 

Not: Bu yazı FAO web sayfasında yer alan bilgilerin çevirisidir. İngilizce orijinaline bu adresten ulaşılabilir. Giriş paragrafı tarafımızdan yazılmıştır.